Newsletter
Registrace k odběru aktualit a slev:
Facebook
Staňte se našimi přáteli na Facebooku a získejte jako první exkluzivní slevy.

[CNW:Counter]

Rozřazovací test německého jazyka

K testu úvodem

Pokud jste se s německým jazykem ještě vůbec nesetkali, není třeba, abyste test vyplňovali, stačí se do kurzu pouze přihlásit.

Pokud jste se rozhodli pro vyplnění testu, postupujte vždy po jednotlivých částech od Einstufungstest I až k Einstufungstest IV. S vyplňováním skončete v okamžiku, kdy cítíte, že je pro vás již daná část příliš složitá a řešení jen odhadujete. Poté test na odešlete.

O výsledku testu vás budeme informovat do tří pracovních dnů telefonicky nebo e-mailem, neuvedete-li jinak. POZOR, pokud nevyplníte telefon ani e-mail, nebudeme mít jak Vám výsledky testu sdělit!

Příjmení:
Jméno:
E-mail:    Prosíme o vyplnění, alespoň jednoho kontaktu. Jinak
Mobil/tel:    Vám nejsme schopni sdělit výsledky testů.

  Einstufungstest I.

  I a
  Ergänzen Sie das passende Wort./ Doplňte vhodné slovo.
 1. Hallo. Mein ist Hans Müller.
 2. Woher Sie?
 3. Ich wohne Bonn.
 4. Ich als Verkäuferin.

 5. I b
  Ergänzen Sie nicht oder kein, keine, kein./ Doplňte nicht nebo kein, keine, kein.
 6. Hast du einen Freund? - Nein, ich habe Freund.
 7. Kennst du den Arzt dort? - Nein, ich kenne den Arzt
 8. Hast du Zeit? - Nein, ich habe Zeit.

 9. I c
  Bilden Sie die Gegensätze./ Doplňte slova opačného významu.
 10. Die Frage -
 11. leicht -
 12. groß -

 13. I d
  Ergänzen Sie die passenden Präpositionen und die Artikel in der richtigen Form, falls nötig./ Doplňte vhodné předložky a členy u podstatných jmen ve správném tvaru, kde je třeba.
 14. Ich gehe Arbeit.
 15. Das Geschäft ist Ecke.
 16. heute hat er kein Geschenk.

 17. I e
  Ersetzen Sie die fett gedrückten Ausdrücke durch Personalpronomen./ Nahraďte tučně vytištěné výrazy osobními zájmeny.
 18. Die Frau hört das Kind nicht.
 19. Sie spielt mit dem Hund.
 20. Kennen Sie die Geschwister?
 21. Das Haus gehört der Mutter.

 22. I f
  Ergänzen Sie die passenden Possessivpronomen./ Doplňte vhodná přivlastňovací zájmena.
 23. Jens und Uschi verstehen Lehrer.
 24. Frau Lohmann, was bereiten Sie Sohn und Tochter zum Frühstück vor?
 25. Heute fahren wir in Lieblingsrestaurant.

 26. Einstufungstest II

  II a
  Korrigieren Sie die folgenden Sätze./ Opravte následující věty.
 27. Ich wollt eine Party machen heute.
 28. Wir kein Fleisch dürft essen.
 29. Sie alles über diese Stadt wisst.

 30. II b
  Wählen Sie die richtige Variante aus./ Vyberte správnou variantu.
 31. frühstücke ich nur ein Joghurt. Morgens
 32. Ich komme 5 Uhr mit dem Zug nach Prag an.

 33. II c
  Bilden Sie die Sätze. Fangen Sie mit dem fett gedruckten Ausdruck an./ Tvořte věty. Začněte tučně vytištěným výrazem.
 34. Claudia - jeden Tag - fernsehen.
 35. das Kind - immer sofort - einschlafen.
 36. wann - sich ausruhen - endlich - ihr ?

 37. II d
  Wählen Sie die richtige Variante aus./ Vyberte správnou variantu.
 38. Besucht mich Donnerstag!
 39. Juni bleiben wir Bodensee.

 40. II e
  Korrigieren Sie Adjektive bzw. Adverbien in der richtigen Stufe./ Opravte přídavné jméno, resp. příslovce ve správném stupni.
  /2
 41. Die Preise in diesem Geschäft sind am billigsten als im Supermarkt.
 42. Welches von Ihren Kindern ist älter?

 43. II f
  Bilden Sie Satzgefüge./ Utvořte věty.
 44. Erzähl uns alles, sonst (wir - dir nicht helfen können)
 45. Herr Schumann ist nicht Lehrer, sondern (er - als Buchhalter arbeiten)
 46. Heiner schlief im Theater ein, weil (er - zu müde sein)

 47. II g
  Setzen Sie die Sätze in Präteritum und in Perfekt./ Přeformulujte věty do préterita a do perfekta.
 48. Ich will ein Jahr in Wien studieren
 49. Er geht dann aber doch in die Disko
 50. Sie arbeiten bei einer kleineren Firma

 51. II h
  Wählen Sie die passende Präposition aus, falls nötig./ Vyberte správnou předložku, kde je třeba.
 52. Haben Sie etwa Angst dem Hund?
 53. Sei mir nicht böse, aber ich kann es für dich nicht tun

 54. Einstufungstest III

  III a
  Fragen Sie nach den fett gedrückten Ausdrücken./ Zeptejte se na tučně vytištěná slova.
 55. Ihre Oma kümmert sich um unseren Hund.
 56. Sie hat sich für das Taxi entschieden.

 57. III b
  Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive./ Doplňte koncovky přídavných jmen.
 58. ein unvergesslich Erlebnis.
 59. die Größe des violett Pelzmantels.
 60. bei diesem angenehm Kellner
 61. die sicher Arbeitsplätze

 62. III c
  Wählen Sie die richtige Variante aus./ Vyberte správnou variantu.
 63. sonst gibt es so viele Leute wie an dieser Kasse.
 64. mussten diese Insekten gekommen sein, aber ich kann die Stelle nicht lokalisieren.

 65. III d
  Ergänzen Sie die in Klammern angegebenen Ausdrücke in der richtigen Form./ Doplňte v závorkách uvedené výrazy ve správném tvaru.
 66. ( Trotz - das hohe Fieber) ist sie im Büro geblieben.
 67. ( Während - unsere Reise) haben wir uns über Deutschland unterhalten

 68. III e
  Entscheiden Sie, ob es richtig ist. Anderenfalls korrigieren Sie den Fehler./ Rozhodněte, zda uvedené věty jsou správné. V chybné větě opravte chybu.
 69. Peter konnte nicht aufhören, zu rauchen.
 70. Wir hörten sie im Konzert zu singen.
 71. Es war immer sein Wunsch, um Jura zu studieren.
 72. Mein Bruder weiß sich immer zu helfen.

 73. III f
  Wählen Sie die passende Präposition aus./ Vyberte vhodnou předložku.
 74. Alle freuten sich jedes Tor.
 75. Er hat keine Zeit, der Diskussion teilzunehmen

 76. III g
  Bilden Sie Adjektive von den folgenden Substantiven./ Utvořte z podstatného jména přídavné jméno.
 77. die Absicht -
 78. die Kunst -
 79. Böhmen -

 80. III h
  Entscheiden Sie, ob die Ausdrücke richtig oder falsch sind. Falls sie falsch sind, korrigieren Sie sie./ Rozhodněte, zda jsou výrazy správně. Chybné výrazy opravte.
 81. gespielte Jungen -
 82. das weinende Kind -
 83. das gekochte Ei -

 84. Einstufungstest IV

  IV a
  Entscheiden Sie, ob die Sätze richtig sind. Falls sie falsch sind, korrigieren Sie sie./ Rozhodněte, zda jsou věty správně. Chybné věty opravte.
 85. Wenn ich damals den Zug geschafft hätte, hätte ich dich besucht.
 86. Ich hätte gesagt, dass sie kommen können.
 87. Nachdem wir nach Hause zurückgekommen sind, sahen wir fern
 88. Ich wurde vor einer Stunde gefragt.
 89. Ich kann das Wort nicht aussprechen, können Sie mir bitte sagen, wie es aussprechen werden muss.

 90. IV b
  Ergänzen Sie die passende Präposition./ Doplňte vhodnou předložku.
 91. Das Angebot Filmen ist in der letzten Zeit nicht gerade groß.
 92. diese Abteilung ist doch Herr Müller verantwortlich, oder?.

 93. IV c
  Wählen Sie die richtige Variante aus./ Vyberte správnou variantu.
 94. Das ist Herr Kaiser, Betrieb ich einmal gearbeitet habe.
 95. Ich freue mich ja so, die Karten fürs Theater noch
 96. Morgen gehen wir ins Konzert, Kritiken positiv geschrieben haben.

 97. IV d
  Wählen Sie die richtige Bedeutung des Satzes aus./ Vyberte správný význam následujícího vyjádření.
 98. "Du hast dich lange nicht sehen lassen."
 99. Die Sitzung war geheim. Sie war nicht:
 100. "Wir haben uns umgezogen."

 101. IV e
  Entscheiden Sie, ob die Sätze richtig sind. Anderenfalls korrigieren Sie sie./ Rozhodněte, zda jsou uvedené věty správně, chybné věty opravte.
 102. Er tut so, als er mich nicht kennen würde.
 103. Er tut so, als ob er uns nie betrügen wollen hätte.

 104. IV f
  Wählen Sie das passende Verb aus./Vyberte vhodné sloveso.
 105. Wir müssen auf deine Hilfe.

 106. IV g
  Ergänzen Sie zu den angegebenen Substantiven die entsprechenden Verben./ Doplňte k uvedeným podstatným jménům odpovídající slovesa.
 107. die Kenntnis -
 108. die Bewerbung -
 109. die Ernährung -
 110. die Meinung -

 

 

 

Zde si test můžete stáhnou, vyplnit a zaslat mailem

Test z německého jazyka

informace dotazy Pošli dotaz

 

Zkušenosti našich
klientů

Jazykovou školu Studyline pro naše zaměstnance pořádala kurzy podnikové němčiny v úrovních A1 a B1. Lektorky byly na výuku vždy dobře připravené a studenti pod jejich vedením dosahovali výborných výsledků. Poskytovatel byl vždy schopen pružně reagovat na naše aktuální potřeby.
Petra Šulcová - CiS SYSTEMS s.r.o.

S jazykovou školou Studyline spolupracujeme v rámci zajištění jazykové výuky zaměstnanců Krajského úřadu se zaměřením na pojmosloví EU. Spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni, veškeré naše požadavky jsou vstřícně a flexibilně řešeny. Výuka probíhá k plné spokojenosti studentů.
Ing. Andrea Faltusová – Liberecký Kraj

Lektor Jazykové školy Studyline docházel za mnou do ordinace, dohodnuté termíny vždy platily a výuka probíhala přesně tak, aby se disproporce mého jazyka co nejrychleji odstranily. Celkově mne v jazykových schopnostech velmi posunul.
Mgr. Pavel Bajnárek – rehabilitace

Zdravím vás ze Sydney, vše probíhá jako po másle, ubytování je v pořádku, ve škole jsem v pokročilé úrovní. Jsem úplně nadšený ze všech těch možností, slev a pomoci co mi zda vaše agentura může nabídnout. Získal jsem práci u cateringové společnosti, stadionech ve vip boxech a bankety na radnici.
Petr Svoboda – student z Austrálie

Všem, kteří nemají odvahu začít s jazykem, doporučuji navštívit kurz v této jazykové škole. Výuka probíhá v malém počtu lidí a přestože jsme věkově rozdílná skupina, vyučující lektorka vždy bere ohled na každého jednotlivce. Výuka jazyka je opravdu na vysoké úrovni.
Dagmar Pokorná

S přístupem učitelů a kvalitou výuky jsem nadmíru spokojen, proto mohu jen doporučit.
Robert Jansta

Kvalitní učitelé, příjemní zaměstnanci a nabídka občerstvení - velká spokojenost.
Zdena Lišková

Perfektní přístup lektora, ochotný personál. Děkuji a doporučuji!
Claudia Love Fashion

Spolehlivá škola, snaha o otevření kurzu i pri menším poctu zájemcu, kvalitní vyučující, vstřícné jednání, přizpůsobení se přání zákazníka při organizaci rozvrhu, možnost rozložení školného, zajímavé slevy, dobra dostupnost.
Oxana Shamanina

Kontakt
an image
Pražská 7/5
Liberec 1
Tel: 480 003 345
Mobil: 603 520 002
Skype: info.lbc liberec@studyline.cz